Patient Information

Hartfalen is een wereldwijd groeiend probleem, waaraan uiteindelijk veel patiënten overlijden. Ofschoon er in de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang is geboekt in de behandeling van hartfalen met een verlaagde ejectiefractie, is de behandeling van een andere belangrijke vorm van hartfalen, namelijk hartfalen met bewaarde ejectiefractie (HFpEF), niet of nauwelijks verbeterd.

Het RECONNECT consortium heeft recent aangetoond dat afname van nierfunctie een risico vormt voor het optreden van HFpEF en wordt gekenmerkt door een slechtere levensverwachting. Het is nog onduidelijk welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Recente aanwijzingen wijzen erop dat een rol is weggelegd voor factoren circulerend in het bloed, en hun effecten op kleine bloedvaatjes waaronder ook die in het hart.

RECONNECT wordt gefinancierd door CVON

In dit project zal de onderzoeksgroep studies uitvoeren om vast te stellen wat de relatie is tussen nierfalen en het ontwikkelen van HFpEF, welke circulerende factoren in het bloed hierbij een rol spelen, en wat hun effecten zijn op het hart en specifiek diens kleine bloedvaatjes. Dit zal belangrijke aanwijzingen opleveren om de voorspelling van verloop van HFpEF en behandeling van HFpEF patiënten te kunnen verbeteren.

Dit project is een uniek samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen bestaande uit cardiologen, nierspecialisten en wetenschappers aangesloten bij vijf universitair medische centra binnen Nederland (UMC Utrecht, Erasmus MC, UMC Groningen, VUmc, LUMC/Leiden Universiteit), die elk internationaal leidend zijn in hun vakgebied.

De RECONNECT onderzoeksgroep heeft tot doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling van patiënten met hartfalen.